Hlavní servis - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Přejít na obsah

Římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla
v Mělníku je jedním z nejstarších kostelů v Čechách. Trojlodnímu gotickému kostelu vévodí 60 metrů vysoká věž čtvercového půdorysu s barokním zakončením, která  tvoří dominantu města a tyčí se nad soutokem Labe s Vltavou.
Pod kněžištěm chrámu se nachází krypta s kostnicí.
Vznik kostnice souvisí se hřbitovem, který kostel kdysi obklopoval, a kosti jsou zde ukládány už od 30. let 16. století.
V kryptě jsou ostatky asi 15 tisíc lidí.

KONTAKT
Římskokatolická farnost
Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
© Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah