Koncerty

DATUMMÍSTO KONÁNÍÚČINKUJÍCÍ
3.12.2022
v 18.00
Kostel sv. Václava ve Vysoké u MělníkaAdventní koncert
Intermezzo ze Mšena
4.12.2022
v 14.00
Kostel P. Marie v ZáboříAdventní koncert
Pěvecký sbor ZŠ Kly,
B Viktorinová – flétna,
O. Potočiar – varhany
8.12.2022
v 16.00
Kapucínský kostel na Nám. Míru
VI Adventní koncert
Zuš Mělník
15.12.2022
v 17.00
Chrám sv. Petra a Pavla
Varhanní půlhodinka
varhany Aleš Bárta
20.12.2022
v 16.00
Chrám sv. Petra a Pavla
Vánoční koncert
Vystoupí děti z MŠ Zvoneček, Vendula Sládečková, Martin Bureš a další hosté.

08.01.2023
v 16.00

Chrám sv. Petra a Pavla

Charitativní koncert „Cesta 121“
mělnický pěvecký sbor Chrapot