Velikonoční Liturgie 2012 - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Přejít na obsah

Velikonoční Liturgie 2012

Velikonoční Liturgie 2012
s přijetí svátosti křtu a biřmování

KONTAKT
Římskokatolická farnost
Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
© Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah