Vysoká u Mělníka - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

La Salette
Přejít na obsah
Římskokatolická farnost Vysoká
IČO: 49517295
č.ú.: 4448806369/0800

Doručovací adresa:
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
e-mail:
farnost.melnik@dltm.cz
QR PLATBA
Římskokatolická farnost Vysoká u Mělníka
Kostel sv. Václava ve Vysoké se připomíná jako farní již k roku 1384. Dnešní barokní stavba je z roku 1754. Výškou interiéru lodi 16,8 m je nejvyšší chrámovou stavbou na bývalém mělnickém okrese. Z původního hřbitova u kostela se zachovala další barokní stavba - kostnice.


Hřbitovní kaple P. Ježíše s márnicí
Drobná barokní stavba je součástí celku kostela sv. Václava ve Vysoké u Mělníka, vystavěná v letech 1752- 1754 dle návrhu arch. Anselma Luraga.

Na  opravu této ojedinělé stavby jsme získali finanční podporu  z  dotačních programů:
- na  výměnu střešní krytiny z  Havarijního dotačního plánu ve výši 80%. Celkové náklady 353 tisíce Kč.
- na opravu a nátěr fasády a okapových chodníčků okolo kaple z Programu rozvoje venkova (dotace EU a národní zdroje) ve výši 80%. Celkové náklady 478.000 Kč.

Rozdíl dofinancování pro tuto malou farnost činil na obě akce 121.000 Kč. Obě akce byly prováděny postupně firmou Stavební firmou Šikner z Mělníka
Veškeré práce byly při průběhu konzultovány s památkáři OÚ Mělník a NPÚ Praha a za podpory MAS Vyhlídky o.s a OÚ Vysoká.

Byl tež zrestaurován obraz Bl. Hroznaty?? - (olej na plátně) ak. mal. Lenkou Helfertovou

Postup: obraz byl po vyjmutí z rámu přelepen japonským papírem a sejmut ze slepeného rámu. Ze zadní strany bylo odstraněno dublující plátno a zbytky moučného lepu. Po dokonalém očištění zadní strany byly zceleny drobné defekty v plátně polyamidovým vláknem, na okraje plátna byly pomocí Beva folie přižehleny pruhy plátna – stripy. Obraz byl vypínán a rovnán. Plátno bylo ošetřeno proti plísni. Větší defekty byly před konsolidací vyplněny tmelem. Postupně byly směsí organických rozpouštědel sejmuty povrchové nečistoty a laky. Na závěr byl obraz přelakován damarovým lakem s příměsí včelího vosku.

Náklady ve výši 27.360 Kč byly uhrazeny:  
- z postní sbírky vyhlášené ve všech farnostech - 7.479 Kč
- soukromého dárce 5.000 Kč
- vlastních zdrojů 14.881 Kč

KONTAKT
Římskokatolická farnost
Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
QR PLATBA
Návrat na obsah