Farnost Záboří - opravy - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

La Salette
Přejít na obsah
Výdaje na restaurování a opravy kostela

Dotace
Farnost
Celkem
Dílo
Stavebník

2009
73 000 Kč32 047 Kč105 047 KčMřížeMajrych
Středočeský kraj
2011
200 000 Kč
85 836 Kč285 836 Kčprůčelí kostela
Šikner
ORP
2012
285 000 Kč39 446 Kč324 446 Kčstřecha
Šikner
ORP
2013
148 000 Kč22 200 Kč170 200 Kčstany věže
Šikner
ORP
2014
283 000 Kč31 609 Kč314 609 Kčfasáda levá
Šikner
ORP
2015
280 000 Kč76 424 Kč356 424 Kčfasáda pravá
Šikner
ORP
2016
280 000 Kč62 950 Kč342 950 Kčvýchodní část
Šikner
ORP
Celkem
1 549 000 Kč
350 512 Kč
1 899 512Kč


V roce 2011 proběhla oprava a nátěr omítky u vstupní části kostela. Farnost získala dotace z Programu obnovy kulturních památek ORP MK ČR. Celkové náklady činily 285 tis Kč.

V roce 2012 se provedl nátěr střešní krytiny a proběhla výměna  některých částí klempířských prvků. Farnost získala dotace z Programu obnovy kulturních památek ORP MK ČR. Celkové náklady na opravu střešní krytiny činily 325 tisíc Kč.

Všechny opravy byly financovány z dotačního programu z Ministerstva kultury ve výši 80% nákladů a zbytek byl financován z vlastních zdrojů farnosti. Veškeré práce jsou předem a při průběhu konzultovány s památkáři OÚ Mělník a NPÚ Praha.
KONTAKT
Římskokatolická farnost
Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
QR PLATBA
Návrat na obsah