Poutní mši sv. v Chrámu sv. Petra a Pavla sloužil Mons. Jan Baxant a také udělil svátost biřmování.

Podobné příspěvky