Kostel sv. Petra a Pavla  – 23.11.2014

Po devíti letech se 23. listopadu 2014 završil požehnáním varhan biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem a koncertem Aleše Bárty Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, jehož nositelem byl Mělnický osvětový a okrašlovací spolek.

Od roku 1898, kdy byly na kůr hlavního mělnického kostela dány provizorní varhany, Mělničtí usilovali o změnu tohoto stavu. Dvacáté století tak přineslo několik pokusů o nápravu, avšak neúspěšných. Na počátku 21. století, v roce 2005 vznikla snaha poslední, tentokrát již úspěšná. Iniciativy se ujalo občanské sdružení Mělnický osvětový a okrašlovací spolek ve spolupráci s Římskokatolickou farností – proboštstvím Mělník a varhaníkem Františkem Šťastným, který je též uměleckým vedoucím Mělnického pěveckého sboru a dramaturgem Cyklu chrámových koncertů a též akcí pořádaných ve prospěch projektu. Podařilo se získat podporu široké veřejnosti, podnikatelských subjektů, Nadace ČEZ a samotného města Mělníka. Díky tomu se postupně podařilo restaurovat ozdobné průčelí původních barokních varhan z roku 1712. Restaurátorské práce realizoval Dalibor Vinklát se svými spolupracovníky, nový nástroj vznikl ve Varhanářské dílně Jaromír Kánský – Josef Brachtl, sdružení v Krásných Loučkách u Krnova, polychromie a restaurování soch varhan byla svěřena akademickému malíři a restaurátorovi Peteru Stirberovi. Celková hodnota nástroje (včetně veškerého restaurování) je 9,376 mil. Kč.

V průběhu realizace projektu se ukázaly nezbytnými též práce restaurátorské a stavební v interiéru kostela. Týkaly se prostoru kruchty a části klenby hlavní lodi (2,522 mil. Kč z prostředků MK ČR, farnosti, města Mělníka). Aby mohly být realizovány a aby vůbec existoval podklad, na jehož základě by mohlo být žádáno o dotace, musela vzniknout projektová dokumentace „obnovy kostela a varhan“ (509 tis., veřejnost, farnost). Zároveň probíhala oprava elektroinstalace (418 tis. Kč – farnost, veřejnost).

Nové varhany byli představeny veřejnosti 23. listopadu 2014. Tato událost se spojila se Dnem města, který je pořádán každoročně v návaznosti na privilegium Přemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, v němž je Mělník poprvé zmiňován jako město. V 9.30 hod. byla sloužena generálním vikářem Diecéze litoměřické P. Stanislavem Přibylem v chrámu sv. Petra a Pavla mše svatá za podporovatele projektu. V 16 hod. se konala benedikce (požehnání) varhan Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, po které nástroj poprvé rozezněl varhanní virtuos Aleš Bárta.

Další dění se přeneslo do Masarykova kulturního domu, kde v 18.30 hodin začal Slavnostní večer města moderovaný Jitkou Čvančarovou. Jeho obsahem bylo shrnutí průběhu projektu obnovy varhan, předání grafického listu Olgy Vychodilové dárcům za rok 2013, 2014 a největším dárcům projektu celého, po němž byla vyhlášena Cena města Mělníka za rok 2014.

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek a Římskokatolická farnost – proboštství Mělník děkují všem, kteří jakoukoli formou přispěli či pomohli realizovat projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla.

za MOOS a farnost Renata Špačková

Podobné příspěvky