Příprava na svátosti

po osobní domluvě

  • křest dítěte, min. 1 měsíc
  • křest dospělého, min. 1 rok
  • manželství, min. 3 měsíce před plánovanou svatbou

Svátost smíření

Ke svátosti smíření je možno přistoupit 20 – 30 minut před každou mší svatou.
Během bohoslužeb se již zásadně nezpovídá.