Farní ohlášení
30.06.2024
13 neděle v mezidobí

Kalendář akci

  1. Dnešní mši svatou v 9.30 v Mělníku oslavujeme sv. Petra a Pavla, apoštolů – hlavních patronu mělnické farnosti.
  2. Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola.
  3. V pátek je Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa. Tento den budou dvě mše sv.: v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku v 9.30 a v Šemanovicích v 15.00.
  4. Biskup litoměřické diecéze Stanislav Přibyl se rozhodl vytvořit podmínky pro přihlášení a formaci těch mužů, kteří by cítili povolání k službě trvalých jáhnů v naší diecézi. Podrobné informace zájemci můžou získat na faře. Přihlášky je nutno podat do konce srpna 2024 poštou na adresu biskupa litoměřického.

Nadcházející události


HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz