Farní ohlášení

  • Ke svátostí smíření je možné přistoupit ve všední dny před každou mši svatou.
  • Výuka náboženství každou středu.
  • Ve čtvrtek je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá v 7:30v Chrámu sv. Petra a Pavla.

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz