Farní ohlášení – 25.2.2024

Nadcházející události

  1. Ke svátostí smíření je možné přistoupit ve všední dny před každou mši svatou.
  2. Dnešní sbírka je na Svatopetrský haléř.
  3. Každý pátek v době postní se koná křížová cesta po večerní mší sv v kapucínském kostele na Nám. Míru.
  4. V sobotu 2. března P. Stanislav Přibyl CSsR přijme v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskupské svěceni. Tento den nebude ranní mše svatá v Chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku a také večerní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysoké.

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Zdvořile prosíme o hlášení předem nepřítomnosti na náboženství.

Skupina mladší – příprava na I. sv. přijímání
Dva terminy

středa – 14:35 anebo pátek – 14:30

Skupina starší
Dva terminy

úterý – 14:00 anebo středa – 14:00

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz