Farní ohlášení
12.05.2024

Kalendář akci

 1. V úterý se začalo stavět lešení v Chrámu sv. Petra a Pavla. Kvůli přípravám na restaurování presbytáře mše sv. se budou konat v kapucínském kostele na Nám. Míru. Do Chrámu
  sv. Petra a Pavla bychom se měli vrátit začátkem června.
 2. Děkujeme za Vaše milodary na pomoc pronásledovaným křesťanům. Ve všech farnostech se vybralo do hromady 15600 Kč.
 3. V úterý je svátek sv. Matěje Apoštola. Kvůli tomu, že tento den máme celodenní kněžský den s Otcem Biskupem v Litoměřicích mše sv. bude výjimečně ráno v 7.30.
 4. Ve čtvrtek je Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.
 5. Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Touto slavnosti končí doba velikonoční. Při mších se budeme modlit novenou abychom se dobře připravili na tuto Slavnost, a abychom mohli přijmout Jeho dary.
 6. V neděli 19. května bude v Šemanovicích od 15.00 poutní mše svatá. Srdečně zveme.

Farní ohlášení – 19. 05. 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého

 1. Kvůli přípravám na restaurování presbytáře mše sv. v Mělníku jsou sloužený v kapucínském kostele na Nám. Míru.
 2. Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého.
 3. Dnes od 15.00 hod. bude v Šemanovicích poutní mše sváta ke ctí
  sv. Jana Nepomuckého – hlavního patrona Čech.
 4. Ve čtvrtek 23. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 5. V nedělí 26. května je Slavnost Nejsvětější Trojice. Tento den, kromě pravidelných mší sv., bude také poutní mše sv. na Chloumku v 14.00.
 6. V pátek 30. května je Svátek Navštívení Panny Marie.
 7. V neděli 2. června je Slavnost Těla a Krve Páně. Tento den mše svatá bude v Mělníku v 10.00. Po mši bude průvod s Nejsvětější Svátosti. Podrobnosti spojené se mší sv. s průvodem ještě upřesníme – zaleží to na tom kdy skonči restaurátorské průzkumy v Chrámu sv. Petra a Pavla. Tento den nebudou ostani mše.

Nadcházející události


Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Zdvořile prosíme o hlášení předem nepřítomnosti na náboženství.

Skupina mladší – příprava na I. sv. přijímání
Dva terminy

středa – 14:35 anebo pátek – 14:30

Skupina starší
Dva terminy

úterý – 14:00 anebo středa – 14:00

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz