Farní ohlášení – 04.06.2023

Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Nadcházející události

  1. Ke svátostí smíření je možné přistoupit ve všední dny před každou mši svatou.
  2. V neděli 11. června Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Tento den budou dvě mše svaté: v 8.00 na Pšovce a v 10.00 v Chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku. Po mší svaté průvod k čtyřem otářům. Tento den nebude mše sv. v Záboří. Srdečně zveme všechny farníky k společnému děkování za svátost eucharystie.

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz