Farní ohlášení
09.06.2024

10 neděle v mezidobí

Kalendář akci

  1. V úterý je památka sv. Barnabáše.
  2. V sobotu 15. června od 16.00 bude varhanní koncert v Chrámu sv. Petra a Pavla v rámci oslav 750 let města Mělníka. Srdečně zveme.

750 let výročí založení města Mělníka
doprovodný program Římskokatolické farnosti – proboštství Mělník

Pátek 14.6.2024
Chrám sv. Petra a Pavla (věž, kostnice a interiér kostela) – otevřeno 10.00 -18.00h
V kostele komentované prohlídky slečny Elišky 14.30, 15.30 a 16.30 hod 
vstupné zdarma

Sobota 16.6 od 16.00 koncert (varhany a trombón)

Nadcházející události


HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz