Hlavní servis - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

Přejít na obsah
Od prvního listopadu 2018 do konce února
kostnice a věž zavřeny
Těšíme se na Vás v březnu 2019.

Mimo návštěvní dobu je možno objednat vstup pro skupinu 10 a více osob: farnostmelnik@seznam.cz, tel. 731 518 750.
Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům.

Papež František vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce říjen modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji.


Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě
a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší.
Amen.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Nové galerie

Nová galerie

HNUTÍ PRO ŽIVOT
Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí v průvodu.
ODVAHU K ŽIVOTU - Mělník: 26.01.2019, 23.2.2019, 30.3.2019.
Trasa: od zastávky Podolí-Pivovar Vodárenskou ulicí před obchodní dům Eva.
KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
Návrat na obsah