Farní ohlášení

  1. Ke svátostí smíření je možné přistoupit ve všední dny před každou mši svatou.
  2. Výuka náboženství každou středu.
  3. Každý pátek v postní době po večerní mší svaté bude křížová cesta v kapucínském kostele na Nám. Míru.
  4. Ve čtvrtek nebude ranní mše sv.
  5. Příští neděli je Květná neděle a začíná Svatý týden. Přineste si ratolesti.

POŘAD BOHOSLUŽEB
VELIKONOCE 2023

 Květná (Pašijová) neděle – 2. dubna. Přineste si ratolestí.

Úterý – 4. dubna
         18.00 – mše sv. v kostele kapucínů (nám. Míru).

Středa – 5. dubna
          7.30 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku.
       10.00  mše sv. v domově seniorů.

Zelený čtvrtek – 6. dubna. 
       18.00 – mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku.

Velký pátek – 7. dubna
       10.00 – Křížová cesta v Liběchově. Začátek u kostela.
       18.00 – Liturgie v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku.

Bílá sobota – 8. dubna
        Od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 adorace Nejsv. Svátosti.
        Od 10.00 do 12.00 příležitost ke sv. zpovědi.
       20.00 Velikonoční vigilie. Začátek před kostelem sv. Petra a Pavla. Prosím, přineste si svíce!

Boží hod velikonoční – 9. dubna 
         9.30 – mše sv. v kostele Petra a Pavla v Mělníku
        11.00 – mše sv. v kostele v Záboří
       14.00 – mše sv. v kostele ve Vysoké

Velikonoční pondělí – 10. dubna
         9.30 – mše sv. v kostele Petra a Pavla v Mělníku.

Od úterý 11. dubna do pondělí 17. dubna dovolená. Mše sv. ve všední dny a náboženství nebudou.

Sobota – 15. dubna
       17.00 – mše sv. v kostele ve Vysoké

Neděle Božího milosrdenství – 16. dubna
          9.30 – mše sv. v kostele Petra a Pavla v Mělníku
        11.00 – mše sv. v kostele v Záboří

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz