Farnost Záboří – opravy

Výdaje na restaurování a opravy kostela

DotaceFarnostCelkemDíloStavebník
200973 000 Kč32 047 Kč105 047 KčMřížeMajrychStředočeský kraj
2011200 000 Kč85 836 Kč285 836 Kčprůčelí kostelaŠiknerORP
2012285 000 Kč39 446 Kč324 446 KčstřechaŠiknerORP
2013148 000 Kč22 200 Kč170 200 Kčstrany věžeŠiknerORP
2014283 000 Kč31 609 Kč314 609 Kčfasáda lévaŠiknerORP
2015280 000 Kč76 424 Kč356 424 Kčfasáda právaŠiknerORP
2016280 000 Kč62 950 Kč342 950 Kčvýchodní částŠiknerORP
Celkem1 549 000 Kč350 512 Kč1 899 512 Kč

V roce 2011 proběhla oprava a nátěr omítky u vstupní části kostela. Farnost získala dotace z Programu obnovy kulturních památek ORP MK ČR. Celkové náklady činily 285 tis Kč.

V roce 2012 se provedl nátěr střešní krytiny a proběhla výměna  některých částí klempířských prvků. Farnost získala dotace z Programu obnovy kulturních památek ORP MK ČR. Celkové náklady na opravu střešní krytiny činily 325 tisíc Kč.

Všechny opravy byly financovány z dotačního programu z Ministerstva kultury ve výši 80% nákladů a zbytek byl financován z vlastních zdrojů farnosti. Veškeré práce jsou předem a při průběhu konzultovány s památkáři OÚ Mělník a NPÚ Praha.