Ve středu 29. 06. 2011 Poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla
spojenou s udělováním svátosti biřmování
sloužil Otec Biskup Jan Baxant.

Podobné příspěvky