Václavová “bába” Ludmila, kněžna sídlicí na Mělníku a na Tetíně, je podle slov dávných písní ta, jíž “se můž Václava všecka sláva přípsati”. Ona Václava vychovala, ona změnila svůj úhel pohledu a své úcty, ona neváhala svůj dosavadní život “revidovat” a změnit, byť za cenu oběti života. Ona je pro Čechy tou první Křesťankou.

Podobné příspěvky