Mělník, chrám sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 – Mše svatá
18:30 – Koncert skupiny ALBA
19:00 – Setkání s architektem Pavlem Uličným (o projektu „Dlaň sv. Ludmily”)
20:00 – Hudební pietní vzpomínání na oběti pandemie COVID-19

Podobné příspěvky