Slavnost Těla a Krve Páně

O Slavnosti Těla a Krve Páně budou dvě mše svaté. První v 8.00 na Pšovce. Hlavní mše sv. s průvodem s Nejsvětější Svátosti bude v 10.00 v Chrámu sv. Petra a Mělníku. Tento den nebude mše sv. v Záboří. Srdečně zvěme.

Oslavy Otce Biskupa Mons. Jana Baxanta

V pátek 23. června Otec Biskup Jan Baxant slaví životní jubilea - 70 let života, 10 let biskupské služby a 45 let kněžství. Slavnostní mše svatá se bude konat v litoměřické katedrále od 17.00. Proto v tento den mše svatá bude v Chámu sv. Petra a Pavla v 7.30.

Chrámový koncert

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku Na Vyhlídce 11, Mělník

Adventní koncert

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku Na Vyhlídce 11, Mělník