Farní ohlášení
02.06.2024

Slavnost Těla a Krve Páně

Kalendář akci

  1. Dnes je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v 10.00. Po mši sv. bude průvod k čtyřem oltářům s Nejsvětější Svátost. Pokud bude příznivé počasí, půjdeme s Nejsvětější Svátostí v průvodu kolem Chrámu sv. Petra a Pavla. Je to oslava Eucharistického Ježíše, a zároveň i vyznání víry v reální přítomnost Ježíše v Nejsvětější Svátosti. Dnes bude jen jedna mše sv.
  2. V minulém týdnu skončila výuka náboženští. Děkujeme rodičům, kteří pamatovali na křesťanskou výchovu dětí ve víře doprovázením na výuku náboženství – jste to přece slíbily před křtem svých děti. Nezapomeňte i na to, že to Vy jako první máte být svým dětem svědky Ježíše Krista.
  3. V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
  4. V pátek je noc kostelů. Bude otevřený kostel sv. Ludmily (18.00 – 20.00) a kapucínský kostel na Nám. Míru (19.00 – 21.00).
  5. V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
  6. V sobotu 15. června od 16.00 bude varhanní koncert v Chrámu sv. Petra a Pavla v rámci oslav 750 let města Mělníka. Srdečně zveme.

Nadcházející události


Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Zdvořile prosíme o hlášení předem nepřítomnosti na náboženství.

Skupina mladší – příprava na I. sv. přijímání
Dva terminy

středa – 14:35 anebo pátek – 14:30

Skupina starší
Dva terminy

úterý – 14:00 anebo středa – 14:00

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.

KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273

www.hnutiprozivot.cz