Mělník – Pšovka

Kontakty

Římskokatolická farnost Pšovka

IČO: 49521152
č.ú.: 4448799349/0800

Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK

mobil: +420 731 518 750
e-mail: farnost.melnik@dltm.cz

QR PLATBA

Kostel sv. Vavřince v Mělníku-Pšovce byl založen roku 1268 při klášteře augustiniánů eremitů (poustevníků). Původní gotická stavba s oltářem, hlavní lodí a jednou nižší boční lodí na severní straně byla poničena za husitských válek. Po obnově kostela, někdy na přelomu 15. a 16. století, již nebyla boční loď obnovena. V čelní zdi presbytáře kostela bylo roku 1998 odkryto velké gotické okno z první výstavby kostela. Dnes osvětlují presbytář i loď barokní okna kasulového typu. Z ůvodního kláštera se v přízemí zachovaly dvě goticky sklenuté síně, z nichž jedna slouží jako sakristie. Klášter při kostele byl roku 1789 císařským dekretem zrušen a kostel se stal farním pro tehdy samostatnou obec Pšovka (Šopka).