Medonosy

Římskokatolická farnost Medonosy

V Medonosích, vsi při potoku Liběchovce, se připomíná farní kostel sv. Jakuba Většího již vě předhusitské. Stavbu vedl, podobně jako v případě kostela stejného zasvěcení v Libiši, pražský stavitel Petr Lutka. Dnešní kostel si zachoval z původní stavby pouze polygonální základy presbytáře.

Římskokatolická farnost Medonosy

IČO: 49520539
č.ú.: 0460990359/0800

Doručovací adresa:

Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
e-mail: farnost.melnik@dltm.cz