Vysoká u Mělníka

Kontakty

Římskokatolická farnost Vysoká

IČO: 49517295
č.ú.: 4448806369/0800

Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK

mobil: +420 731 518 750
e-mail: farnost.melnik@dltm.cz

QR PLATBA

Římskokatolická farnost Vysoká u Mělníka

Kostel sv. Václava ve Vysoké se připomíná jako farní již k roku 1384. Dnešní barokní stavba je z roku 1754. Výškou interiéru lodi 16,8 m je nejvyšší chrámovou stavbou na bývalém mělnickém okrese. Z původního hřbitova u kostela se zachovala další barokní stavba – kostnice.

Hřbitovní kaple P. Ježíše s márnicí

Drobná barokní stavba je součástí celku kostela sv. Václava ve Vysoké u Mělníka, vystavěná v letech 1752- 1754 dle návrhu arch. Anselma Luraga.

Na  opravu této ojedinělé stavby jsme získali finanční podporu  z  dotačních programů:
– na  výměnu střešní krytiny z  Havarijního dotačního plánu ve výši 80%. Celkové náklady 353 tisíce Kč.
– na opravu a nátěr fasády a okapových chodníčků okolo kaple z Programu rozvoje venkova (dotace EU a národní zdroje) ve výši 80%. Celkové náklady 478.000 Kč.

Rozdíl dofinancování pro tuto malou farnost činil na obě akce 121.000 Kč. Obě akce byly prováděny postupně firmou Stavební firmou Šikner z Mělníka
Veškeré práce byly při průběhu konzultovány s památkáři OÚ Mělník a NPÚ Praha a za podpory MAS Vyhlídky o.s a OÚ Vysoká.