Kněžské svěcení jáhna Josefa Jaroše MS, rodáka ze Záboří
Kněžské svěcení udělil bp Donald Pelletier, Saletin z Madagaskaru

Podobné příspěvky