Biřmování

V nedělí 21. května Otec Biskup Jan Baxant udělí naším farníkům svatost biřmování. Tento den budou dvě mše svaté - v 8.00 na Pšovce a v 10.00 v Chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku s udělováním svátosti biřmování. Nebude mše svatá v 11.00 v Záboří.

Noc kostelů

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku Na Vyhlídce 11, Mělník

Chrám  sv. Petra a Pavla na Mělníku 19.00 -  Zvonění k zahájení 20.10 - 20.50  Komentovaná prohlídka - pan Mgr. Lukáš Snopek 21.00 -  Zvonění k ukončení Možnost  prohlédnutí: relikviáře sv. Ludmily a z kostela 14 sv. Pomocníků kalichy nově zrestaurovaný obraz Panny Marie Karlovské Kostel sv. VAVŘINCE na Pšovce - od  19.05 - 19.45 h...

Chrámový koncert

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku Na Vyhlídce 11, Mělník

Svatotrojická pouť

Mělník - Chloumek Mělník

Svatotrojická pouť V neděli 4. června Slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. budou v 9. 30 v Chámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, v 11.00 v Záboří a v 14.00 poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice na Chloumku. V 12.30 od Chrámu sv. Petra a Pavla vyrazí pěší pouť na Chloumek. Srdečně zveme. Tento...